css templates

Et lag rundt eleven

6.desember 2017 – Unn Sethne

På foreldremøtet i høst fortalte vi litt om at skolen vår har blitt trukket ut til å delta i prosjektet «Et lag rundt eleven» sammen med sju andre skoler i Østre Toten kommune. Dette prosjektet er rettet mot 5.-7.trinns elever på vår skole.

Litt mer om prosjektet: I forskningsprosjektet får 15 norske kommuner en ekstra helsesøsterressurs i en toårsperiode. Ressursen fordeles på fire skoler og gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale skal den ekstra helsesøsterressursen bidra til å styrke elevenes læringsmiljø.

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie, hvor fire skoler i hver av de 15 samarbeidskommunene er valgt ut. Disse skolene får altså en økt helsesøsterressurs som skal brukes på 5. til 7. trinn. De øvrige skolene i den enkelte kommune følges opp som kontrollgruppe.

Etter to år vil vi undersøke om det er endringer i elevenes læringsmiljø og elevenes fravær. Vi vil også undersøke læringsutbytte ved å analysere elevenes resultater på nasjonale prøver.

Prosjektet vil gi innsikt i helsesøsters rolle når det gjelder å bidra til utvikling av et godt læringsmiljø og forbedring av skoleresultater i norske skoler. I tillegg vil prosjektet undersøke og vurdere implementeringspraksis og i så måte bidra til effektiv innføring av lignende tiltak i skoler og kommuner.

Prosjektet gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Folkehelseinstituttet, og er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Som et ledd i dette prosjektet, må 5.-7.trinnselevene ved vår skole gjennomføre elevundersøkelsen. (Dette er egentlig en undersøkelse kun for 7.trinn). Gi oss beskjed dersom dere mener deres barn ikke kan være med på denne undersøkelsen. Vi tenker å gjennomføre den førstkommende onsdag, dvs 6. desember.

Informasjon angående elevundersøkelsen finner du på baksiden og på udir.no/undersokelser.

Vi ønsker også å gjennomføre foreldreundersøkelsen. Håper dere tar dere tid til dette selv om det snart er jul, for det er ønskelig å finne ut hva dere er fornøyd med og hva vi kan gjøre annerledes. Dere vil få tilsendt brukernavn på sms, slik at dere kan svare på denne undersøkelsen via mobilen. Undersøkelsen gjelder også her for elevene på 5.-7.trinn, så hvis du har flere barn på skolen, skal du svare for det barnet som er på 5.-7.trinn. Hvis du har to barn på 5.-7.trinn, vil du få tilsendt to brukernavn på mobilen din. Undersøkelsen skal være gjennomført innen 20. desember 2018.
Toten Montessoriskole

Del dette innlegget

ADRESSE 

Kolbulinna 991
2847 Kolbu


KONTAKT OSS

E-post: post@totenmontessoriskole.no                     
Tlf:
+47 61 16 65 00