site design templates

Ofte stilte spørsmål

Her er noen av spørsmålene som blir stilt hyppig

Det koster 350 kr per måned. Dette inkluderer fersk mat, drikke og frukt. Det serveres varm mat to ganger i uken.

Skysstilbudet til Toten Montessoriskole er likt som i resten av kommunen. 1.klassinger har rett på gratis skoleskyss om de bor over 2 km fra skolen, og 2.klassinger og oppover har rett på gratis skoleskyss om de bor over 4 km unna skolen. For elever utenfor Østre Toten Kommune er det gratis skoleskyss til Østre Totens kommunegrense. Man må betale fra kommunegrensen til Toten Montessoriskole.

Nytt fra skoleåret 2016/2017 er at man må søke om skoleskyss for elever ved private skoler. Du kan gå inn her og søke om skoleskyss.

Skolen begynner kl. 08:30, og varer til kl. 14:30, med tilsyn fra 08:00. Dette gjelder alle elever fra 1.–7.trinn.

Vår erfaring er at elevene er godt utrustet og klarer seg fint. Elevene blir selvstendige, og er vant til varierte arbeidsformer. De har sjeldent problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

Vi følger Montessori-læreplanen som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Vi har også kontinuerlig observasjon og tett oppfølging av hver elev. God lærertetthet og elevsamtaler hver uke gjør at vi får god innsikt i hvor eleven er i sin læringsutvikling. Vi gjennomfører også kartleggingsprøver og nasjonale prøver.

Utvidet skoledag gjør at lekser gjøres på skolen, og man trenger det ikke hjemme. Vi verdsetter at barn gjør andre aktiviteter når de kommer hjem.

ADRESSE 

Kolbulinna 991
2847 Kolbu


KONTAKT OSS

E-post: post@totenmontessoriskole.no                     
Tlf:
+47 61 16 65 00